ULGA NA DZIECKO PO ROZSTANIU RODZICÓW, ROZWODY

Zbliża się czas dokonywania rozliczeń PIT. Rodzice dziecka po tym jak się rozstali często zastanawiają się, które z nich może rozliczyć ulgę na dziecko. W takim przypadku należy pamiętać, że odpis ulgi na dzieci przysługuje obojgu rodzicom.

Kwotę ulgi rodzice mogą odliczyć od podatku w równych częściach lub w innej dowolnej proporcji. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, powinni odpisać po 50 proc. kwoty przypadającej na każde dziecko, takie zdanie przeważa we wszystkich Urzędach Skarbowych. Przepisy mówią wprost, że każdemu z rodziców przysługuje po 50 proc. ulgi. Z orzecznictwa wynika także, że każdy rodzic ma prawo dokonania odpisu ulgi, nawet jeśli tylko w minimalnym zakresie przyczynia się do wychowywania dziecka. Wbrew licznym twierdzeniom ulgi nie dzielimy na podstawie liczby dni jakie dziecko spędza z każdym z rodziców. O jej wysokości nie decyduje też miejsce zamieszkania dzieci. Każde z rodziców ma prawo do 50 proc. odliczenia, chyba że rodzice ustalą inny podział.

Adwokat Częstochowa – rozwody

Masz pytania, wątpliwości. Zapraszam do kontaktu.