KURATOR W POSTĘPOWANIU O ZASIEDZENIE

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności. Z wnioskiem o zasiedzenie może wystąpić osoba spełniająca warunki szczegółowo określone w kodeksie cywilnym. Jednym z wymogów formalnych wniosku o zasiedzenie jest podanie danych osobowych oraz adresów zamieszkania poprzednich właścicieli. Osoby te bowiem stają się uczestnikami postępowania o zasiedzenie, musi im być doręczony odpis wniosku, zawiadomienia o terminach, osoby te również muszą mieć możliwość zajęcia stanowiska w sprawie.

Problem pojawia się wtedy gdy nie znamy poprzednich właścicieli oraz ich aktualnego miejsca zamieszkania. W takim wypadku należy wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Należy uprawdopodobnić, iż nie jest znane miejsce pobytu uczestników postępowania. Sąd ustanawiając kuratora wyznaczy go z listy kuratorów przy danym Sądzie Rejonowym na którą wpisani są adwokaci oraz radcowie prawni. Kurator ma obowiązek uczestniczyć w toczącym się postępowaniu oraz zająć stanowisko w sprawie.

Marika Pałasińska
Dobry Adwokat Częstochowa