Zasady dziedziczenia po małżonku. Adwokat Częstochowa.

W sytuacji w której zmarły współmałżonek nie pozostawił testamentu w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. W pierwszej kolejności małżonek będzie dziedziczył w zbiegu z dziećmi. Jeżeli dzieci jest troje to małżonek i dzieci będą dziedziczyć w częściach równych czyli po ¼ spadku. W sytuacji natomiast gdy dzieci jest więcej małżonek dziedziczy ¼ spadku, dzieci natomiast pozostałą część w częściach równych.

Przy czym należy pamiętać, iż z reguły małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mają majątek wspólny, to znaczy, że małżonek żyjący posiada ½ majątku i wspólnie z dziećmi dziedziczy pozostałą ½.

Przykład:

Małżonkowie mają wspólną nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. Małżonkowie mają czworo dzieci.

Po śmierci jednego małżonka, drugi będzie właścicielem ½ nieruchomości, do tego odziedziczy ¼ z pozostałej ½. ¾ z ½ odziedziczą dzieci w częściach równych.

Wyliczenie matematyczne będzie wyglądało następująco:

Żona – ½ + ( ¼ z ½ części domu) = 5/8

Każde z dzieci – (¾ z ½ części domu) podzielić na 4 = 3/8 podzielić na 4 = 3/32

Marika Pałasińska
Adwokat Częstochowa