Zakres usług


Prawo karne i wykroczeń:

 • obrona podejrzanych i oskarżonych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,
 • prowadzenie spraw o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Prawo rodzinne:

 • rozwód i separację,
 • alimenty,
 • kontakty z dziećmi,
 • władza rodzicielska,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • zaspokajanie bieżących potrzeb rodziny,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie opieki bądź kurateli,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przysposobienie.

Prawo cywilne:

 • zapłatę (w tym postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie),
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ochronę własności i posiadania,
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
 • zasiedzenie,
 • służebności,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu.

Prawo gospodarcze:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego,
 • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz porozumień,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego,
 • postępowanie restrukturyzacyjne,
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • windykację należności,
 • udział w negocjacjach.

Tagi: wdrożenie rodo częstochowa, adwokat częstochowa rozwody, spadki, prawo karne