Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną.

Przepisy regulujące spółkę jawną znajdują się w kodeksie spółek handlowych. Jednakże przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną nie zostało uregulowane  w tym akcie prawnym.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest tzw. quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c.

Istnieją trzy metody przekształcenia gospodarczego:

  1. likwidacja działalności gospodarczej i następne wykorzystanie uzyskanych w ten sposób środków w celu utworzenia spółki jawnej bądź wstąpienia do istniejącej już spółki jawnej;
  2. dokonanie sprzedaży na rzecz istniejącej spółki jawnej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. i następnie wstąpienie do tejże spółki w charakterze wspólnika;
  3. dokonanie wniesienia – tytułem aportu – przedsiębiorstwa do spółki jawnej.

W sytuacji w której każda z osób mających zostać wspólnikami w spółce cywilnej prowadzi działalność gospodarczą najlepszym i jednocześnie najtańszym sposobem przekształcenia będzie wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do nowopowstałej spółki jawnej. Wiąże się to z koniecznością zapłaty najmniejszego podatku od  czynności cywilno- prawnych w wysokości 0,5 %, liczone od wielkości wkładów.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań służę Państwu pomocą również w tej tematyce.

Marika Pałasińska
Dobry Adwokat Częstochowa