Adwokat Marika Pałasińska


Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariki Pałasińskiej to dynamicznie rozwijająca się kancelaria adwokacka o jednym celu, którym jest prowadzenie praktyki adwokackiej o najwyższym standardzie jakości. Dzięki połączeniu wiedzy, pasji i zaangażowania świadczy profesjonalne oraz zaawansowane usługi prawne, przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do każdej prowadzonej sprawy.

­Zasięg terytorialny świadczonych usług jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów. W tym celu pozostajemy w stałej współpracy z naszymi partnerami – adwokatami i radcami prawnymi świadczącymi usługi w innych miastach Polski. Nadto aby zapewnić kompleksową realizację Państwa potrzeb, współpracujemy także z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi rewidentami i tłumaczami przysięgłymi.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, Sądem Najwyższym i w postępowaniach egzekucyjnych. Występujemy także przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy również negocjacje na etapie postępowania przedsądowego.

Przede wszystkim dbamy o komfort pracy i Państwa bezpieczeństwa zapewniając dochowanie ustawowej tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych w związku z powierzonymi nam sprawami.

Aktualności


Adwokat Częstochowa Rozwody – Orzeczenie Sądu

Gdy jedno z małżonków decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego sąd zobligowany jest po przeprowadzeniu postepowania dowodowego wydać wyrok.... Czytaj Więcej

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI A PRACOWNICE W CIĄŻY

Kodeks pracy zapewnia kobiecie ciężarnej szczególną ochronę przed utratą zatrudnienia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę... Czytaj Więcej