Adwokat Marika Pałasińska-Majer


Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariki Pałasińskiej to dynamicznie rozwijająca się kancelaria adwokacka o jednym celu, którym jest prowadzenie praktyki adwokackiej o najwyższym standardzie jakości. Dzięki połączeniu wiedzy, pasji i zaangażowania świadczy profesjonalne oraz zaawansowane usługi prawne, przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do każdej prowadzonej sprawy.

­Zasięg terytorialny świadczonych usług jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów. W tym celu pozostajemy w stałej współpracy z naszymi partnerami – adwokatami i radcami prawnymi świadczącymi usługi w innych miastach Polski. Nadto aby zapewnić kompleksową realizację Państwa potrzeb, współpracujemy także z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi rewidentami i tłumaczami przysięgłymi.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, Sądem Najwyższym i w postępowaniach egzekucyjnych. Występujemy także przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy również negocjacje na etapie postępowania przedsądowego.

Przede wszystkim dbamy o komfort pracy i Państwa bezpieczeństwa zapewniając dochowanie ustawowej tajemnicy zawodowej co do informacji uzyskanych w związku z powierzonymi nam sprawami.

Współpracownicy:

Adwokat Artur Majer
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na którym ukończył również Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej ukończył Studia Podyplomowe pod nazwą „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”. Członek Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie w której pełni funkcję wiceprezesa Sądu Dyscyplinarnego.
Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo cywilne i gospodarcze (w tym z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz inwestycji budowlanych realizowanych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC zarówno w systemie „Projektuj”, jak i „Projektuj – Buduj”), handlowe a także prawo administracyjne oraz karne.

Adwokat Julia Kowalik
Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywa nieprzerwanie od roku 2003 w pracując w kancelariach adwokackich, radcowskich oraz w biurze obrotu wierzytelnościami. Członek Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. W kręgu jej zainteresowań zawodowych pozostaje prawo cywilne, prawo administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo handlowe i gospodarcze oraz zamówień publicznych.

Aktualności


Czy można wnioskować o zmianę wymagań – zdolności technicznej i zawodowej w przetargu?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że częstą praktyką wśród Zamawiających jest stawianie wygórowanych wymagań w zakresie spełnienia warunków udziału... Czytaj Więcej

Inflacja a podwyższenie alimentów

Czas pandemii wywołał ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, który wywołał inflację, czyli spadek wartości pieniądza. Upraszczając za tą samą kwotę pieniędzy... Czytaj Więcej