WDROŻENIE RODO CZĘSTOCHOWA

Od 25 maja 2018 r. w swojej bieżącej działalności przedsiębiorcy powinni stosować unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), znane w Polsce przede wszystkim pod skrótem „RODO”.

Jednym z podstawowych kroków jest stworzenie procedury zarządzania ryzykiem.

W kontekście RODO możemy mówić o dwóch rodzajach analizy ryzyka. Pierwszy rodzaj to ogólna ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych. Ta analiza ma charakter obligatoryjny i powinna być sporządzana przez wszystkie podmioty. Wielkość organizacji czy ograniczony zakres jej działania nie mają znaczenia i nie zwalniają z tego obowiązku. Drugi rodzaj analizy to ocena skutków dla ochrony danych osobowych jeżeli ich przetwarzanie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (DPIA, od Data Protection Impact Assessment).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w swojej publikacji „Jak stosować podejście oparte na ryzyku, część 2” daje wskazówki co do tego, jak ocenę ryzyka przeprowadzić. Proces podzielono na cztery etapy:

  1. kontekst dla oceny ryzyka,
  2. opis i identyfikacja wymagań prawnych i techniczno-organizacyjnych,
  3. szacowanie i ocena ryzyka,
  4. postępowanie z ryzkiem.

Reasumując należy pamiętać, iż każdy przedsiębiorca winien stworzyć dla swojej działalności procedurę zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie RODO Częstochowa

Uprzejmie informujemy, iż kancelaria świadczy usługi w zakresie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów w/w rozporządzenia.